İcra Hukukunda Ödeme Emrine İtiraz

Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emri üzerine; – Borcun doğmadığı, – Sona erdiği, – Zamanaşımına uğradığı, – Vadesinin gelmediği, – Şarta bağlı olduğu, -Senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı, – Borcun ödeme metninde belirtildiği kadar olmadığı gibi sebepler ile itiraz etmek …

Değer Kaybı Dosyalarında Sigorta Tahkim Süreci

Trafik kazası sonrası aracınızda meydana gelen değer kaybını dava yoluyla talep edebileceğiniz gibi sigorta tahkime başvurarak da talep edebiliyorsunuz. Aracınızda meydana gelen değer kaybını aracınızın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında kendi sigorta şirketinize yapacağınız başvuru ile tahsili mümkün. Eğer aracınızda …

Boşanma Davaları

Günümüzde  taraflar pek çok nedenle, evliliklerini sonlanlandırmak istemektedirler. En yaygın sebeplerden birisi ise taraflar arasında yaşanan geçimsizliktir. Boşanma nedenleri Türk Medeni Kanunun’un  161. Ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ: • Zina, • Hayata karşı kasıt, pek kötü veya onur …