Muris Muvazaası Davası (Mirastan Mal Kaçırma)

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde 19 “Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü …

Boşanma Davasında Ziynet Alacaklarının İspatı

Bir evlilik birliği içerisinde taraflar, evlilik devam ederken, boşanma davası sırasında veya boşanma gerçekleştikten sonra diğer eşte kalan ziynet eşyalarını talep edebilir. Son Yargıtay kararları ışığında, düğünde takılan takıların kadına ait olduğu kabul edilmektedir. Yargıtay’ın bu uygulamasının nedeni, ziynetlerin örf …

Boşanma Davaları

Günümüzde  taraflar pek çok nedenle, evliliklerini sonlanlandırmak istemektedirler. En yaygın sebeplerden birisi ise taraflar arasında yaşanan geçimsizliktir. Boşanma nedenleri Türk Medeni Kanunun’un  161. Ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ: • Zina, • Hayata karşı kasıt, pek kötü veya onur …