Değer Kaybı Dosyalarında Sigorta Tahkim Süreci

Trafik kazası sonrası aracınızda meydana gelen değer kaybını dava yoluyla talep edebileceğiniz gibi sigorta tahkime başvurarak da talep edebiliyorsunuz.
Aracınızda meydana gelen değer kaybını aracınızın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında kendi sigorta şirketinize yapacağınız başvuru ile tahsili mümkün.
Eğer aracınızda ZMMS teminatından daha yüksek bir miktarda değer kaybı söz konusu ise, kalan bakiyenin varsa aracınızın KASKO’sundan yani ZMMS’ye ek, özel olarak yaptırdığınız Kara taşıtları sigortasından talep edebilirsiniz.
Değer kaybı için sigorta tahkim komisyonuna başvurmadan önce, sigorta şirketine yazılı olarak başvurmak gerekiyor. Sigorta şirketine yaptığınız başvuru sonrası eğer sigorta şirketi, reel değer kaybınızı karşılayacak bir ödeme teklifinde bulunmamışsa veya başvurunuza hiçbir geri dönüş yapmadıysa, Sigorta Tahkim Komisyonuna artık başvurabilirsiniz.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUN’A NASIL BAŞVURULUR, BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonuna evrakları online veya fiziki olarak göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru sayfasındaki formu doldurarak ve elinizdeki evrakları ekleyerek bir başvuru dosyası hazırlayabilirsiniz.

Başvuruda, aracınızın sigorta ve poliçe bilgilerini, varsa kazaya ilişkin görüntüleri, kaza tespit tutanağını, kaza sonrası aracın değişen ya da onarılan parçalarına ilişkin detaylı dökümü, aracın onarımı için yapılan ödemelere ilişkin faturalar ve ödeme dekontlarını ve sair belgeleri eklemek gerekiyor.

Araçta meydana gelen değer kaybını tespit edebilmek için öncesinde alınacak bir eksper raporu da faydalı olacaktır. Fakat, daha önce alınmış eksper raporu olsa dahi Komisyon tarafından dosyaya eksper atanıyor ve bilirkişi tarafından değer kaybının tespitine ilişkin rapor düzenleniyor.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞVURUYU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANDIRIYOR?

Araçta meydana gelen değer kaybı talebiniz, başvurunuzun eksiksiz olduğu tespit edildikten sonra karşı taraf sigorta şirketine başvuruya ilişkin cevapların sunulması için süre veriliyor. Sonrasında eksik belge ve dokümanların bulunmaması halinde dosya bilirkişiye tevdi ediliyor. Bilirkişin raporunu hazırlaması ve sonra da taraflara beyanda bulunmak üzere süreler veriliyor. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra komisyon dosyayı karar bağlıyor. Tüm bu süreçler ortalama 8-9 ay gibi bir zaman alıyor.

DEĞER KAYBI İÇİN KAZADAN SONRA NE KADAR SÜREDE BAŞVURUDA BULUNABİLİRİM ?

Aracınızda meydana gelen değer kaybı için yapacağınız başvurularda bir zaman sınırlaması vardır. Zarar tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde değer kaybı için sigorta tahkim komisyonuna veya dava açma yoluna gitmeniz gerekir. 2 yılı geçen başvurularda zamanaşımı nedeniyle ret kararı verilebilir. Burada 10 yıllık genel zamanaşımı ise kaza tarihinden itibaren geçerli olur. Ancak bu tür dosyalarda zarar genellikle kazanın yapıldığı tarihte ortaya çıktığı için genellikle 2 yıllık zamanaşımı kuralı uygulama alanı bulur.
Araçta meydana gelen değer kaybının sigorta tahkim komisyonuna başvurusu her ne kadar pratik bir yöntem gibi görünse de tıpkı mahkemelerdeki gibi yargılama süreci vardır. Başvuruya ilişkin tebligatların takibi, ücretlerin ve harçların süresinde yatırılmaması, başvuruda gerekli evrakların süresi içerisinde ve doğru bir şekilde hazırlanmaması, komisyona sunulmaması, bilirkişi ücretlerinin süresi içerisinde yatırılmaması, raporlara karşı doğru bir şekilde beyanlarda, itirazlarda bulunulmaması ve ıslahın doğru yapılmaması hak kayıplarına neden olacaktır. Başvuruların yanlış yapılması, değer kaybındaki miktarın yanlış bildirilmesi nedeniyle karşı avukatlık ücreti ödemek zorunda da kalabilirsiniz. Bu nedenle bir avukat yardımından faydalanmanız doğru olacaktır.