Avukat Asena Yıldırım

Uzmanlık Alanlarımız

Go to İcra Hukuku

İcra Hukuku

Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceğine ilişkin yöntemlerdir.Borçlu aleyhine takibin nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular hakkında hukuki yardımı içerir.

Go to Aile Hukuku

Aile Hukuku

Boşanma,velayet,ortak malların tasfiyesi, kadın ve çocuğun hakları gibi konularda adli yargı sürecinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair hukuki hizmet verilmektedir.

Go to Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketlerin kuruluşundan, tasfiyesine kadar, her türlü hukuki işlemde, tacirlerin sahip olduğu hak ve alacakların korunmaya alınması ile ilgili hukuki yardımı içerir.

Go to iş Hukuku

iş Hukuku

İşçi ve işverenin hakları, iş akdinin feshi ile doğan uyuşmazlıklar,tazminatlarla ilgili taraflar arasında uzlaşı sağlanmasını,bunun mümkün olmaması halinde mahkemeler önünde temsili konusunda hukuki yardım sağlanır.

ceza hukuku

Anayasa ve Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden fiilerin islenmesi durumunda, kisilerin sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilmesi, gereken yazılı ve sözlü savunmalarının yapılması, haklarında açılan davalara ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması yardımını içerir.

Özgeçmiş
Avukat Asena Yıldırım

Avukat Asena Yıldırım Alanya doğumludur. İlk ve ortaöğretimini Alanyada tamamlamıştır. 2009 yılında Hasan Çolak Anadolu Lisesi'nden mezun olup, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesine giriş yapmıştır. Halen Antalya'da serbest avukatlık hizmeti vermektedir. Aile Hukuku,Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukuku,Tüketici Hukuku,İş Hukuku, Ceza Hukuku alanlarında tecrübe sahibidir.