Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, yabancı uyruklu kişilerin hakları, yükümlülükleri ve statüleri ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku, aşağıdaki gibi birçok çalışma alanını kapsar:

1. Göçmenlik hukuku: Yabancılar hukuku, yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi, oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık başvuruları gibi konuları düzenleyen yasal düzenlemeleri içerir.

2. Yabancı yatırımlar: Yabancılar hukuku, yabancı yatırımcıların ülkeye yatırım yapması ve bu yatırımların korunması ile ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

3. Ticaret hukuku: Yabancılar hukuku, yabancı uyruklu kişilerin ticari faaliyetlerindeki hakları ve yükümlülükleri ile ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

4. İş hukuku: Yabancılar hukuku, yabancı uyruklu kişilerin çalışma koşulları, iş güvencesi ve diğer iş hukuku konularında hakları ve yükümlülükleri ile ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

5. Sosyal haklar: Yabancılar hukuku, yabancı uyruklu kişilerin sosyal hakları, sağlık hizmetleri, eğitim gibi konularda hakları ve yükümlülükleri ile ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

6. İnsan hakları: Yabancılar hukuku, yabancı uyruklu kişilerin insan haklarına saygı gösterilmesi ve bu hakların korunması ile ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

7. Uluslararası hukuk: Yabancılar hukuku, uluslararası hukuk ile ilgili konulara da değinir ve bu alanda yasal düzenlemeleri içerir.

Oturma izni

Türkiye'de yaşayan yabancı ülke vatandaşları için alınması gereken izinler

çalışma izni

Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı vatandaşların alması gereken izinler

hukuk davaları

Yabancıların Türkiye'de karşılaştıkları hukuki anlaşmazlıklar

taşınmaz alım satım

Yabancı vatandaşların Türkiye veya yurtdışında taşınmaz alım satımlarıyla ilgili işlemler