Şirketler Hukuku ve Şirket Danışmanlığı

ŞİRKTLER-HUKUKU-ASENA YILDIRIM

Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşu, yönetimi ve işleyişi ile ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu alanda, şirketlerin kuruluşu, hisse senetleri, yönetim organları, genel kurullar, sermaye artırımı ve azaltımı, şirket birleşmeleri ve devralmaları gibi konularla ilgili yasal düzenlemeler bulunur. Ayrıca, şirketlerin vergilendirilmesi, ticari işlemleri ve çalışanlarına yönelik yükümlülükleri gibi konular da şirketler hukuku kapsamında yer alır.

Şirket avukatları ise şirketin faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği hukuki sorunları önceden tespit etmek ve gerekli önlemleri almak için çalışırlar. Şirket avukatları, şirket içindeki yöneticiler ve çalışanlarla işbirliği yaparak, şirketin yasal uyumluluğunu sağlamak için gerekli talimatları verirler. Ayrıca, şirketin sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakereleri, dava ve uyuşmazlık yönetimi, patent ve telif hakları gibi konularda da hizmet verirler.