İcra hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları yasal bir süreçtir. Bu süreç, alacaklıların borçlu olan kişilerin mal varlıklarına el koymasına ve bunları satmasına izin verir.

İcra hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için yasal bir yol sunar. Bu süreç, borçlu olan kişinin mal varlığına el koyma ve bunları satma yoluyla gerçekleştirilir. İcra takibi, alacaklının borçluya karşı dava açması ve mahkeme kararının ardından icra müdürlüğüne başvurmasıyla başlar.

İcra takibi sürecinde, alacaklılar borçlu olan kişinin mal varlığını belirlemek için bir takım araştırmalar yaparlar. Bu araştırmalar sonucunda, borçlu olan kişinin mülkleri, araçları veya diğer varlıkları tespit edilir. Bu varlıkların değeri, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için kullanılabilir.

İcra takibi sürecinde, borçlu olan kişiye bir takım bildirimler gönderilir. Bu bildirimler arasında icra takibi başlatıldığına dair bilgilendirme, borcun miktarı ve ödeme planı gibi bilgiler yer alır. Borçlu olan kişi bu bildirimleri aldıktan sonra, borcunu ödemek veya ödeme planı yapmak için harekete geçebilir.

İcra takibi sürecinde, borçlu olan kişiye bir takım haklar da tanınmıştır. Borçlu olan kişi, borcunun yasal olmadığını düşünüyorsa veya icra takibinin hatalı olduğunu düşünüyorsa, itirazda bulunabilir. Bu itirazlar, mahkeme tarafından değerlendirilir ve icra takibinin durdurulmasına veya devam etmesine karar verilir.

Sonuç olarak, icra hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları yasal bir süreçtir. Bu süreç, borçlu olan kişinin mal varlığına el koyma ve bunları satma yoluyla gerçekleştirilir. İcra takibi sürecinde, borçlu olan kişiye bir takım haklar da tanınmıştır ve bu hakları kullanarak icra takibinin durdurulmasını sağlayabilir.