Boşanma Davaları

Günümüzde  taraflar pek çok nedenle, evliliklerini sonlanlandırmak istemektedirler. En yaygın sebeplerden birisi ise taraflar arasında yaşanan geçimsizliktir.

Boşanma nedenleri Türk Medeni Kanunun’un  161. Ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ:
• Zina,

• Hayata karşı kasıt, pek kötü veya onur kırıcı davranış,

• Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme,

• Terk,

• Akıl hastalığı.

GENEL BOŞANMA NEDENLERİ:
• Evlilik Birliğinin Sarsılması,

• Eşlerin Anlaşması,

• Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamasıdır.

Boşanma davası, taraflardan birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilir.

Taraflar, boşanma davası ile birlikte, tedbir nafakası, varsa ortak çocuklar için iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Ancak bunları talep edebilmek için bazı şartların bulunması gerekmektedir, aksi halde mahkeme taleplerinizi reddedecektir.

Boşanma, sıkıntılı bir süreç olup bu sürecin sağlıklı yürütülebilmesi ve istenen sonucun elde edilebilmesi için  konusunda uzman kişilerden yardım almanız gerekmektedir.