Gayrimenkul sektöründe ve gayrimenkul işlemlerinde yaygın olarak kullanılan gayrimenkul hukuku, ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmaz malların mülkiyeti, kullanımı, kiralanması ve satışı gibi konuları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Bu kapsamda yaygın kullanım alanları şu şekildedir,

1. Mülkiyet hakkı: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mal sahiplerinin mülkiyet haklarını korur ve bu haklara ilişkin yasal düzenlemeleri belirler.

2. Kiralama: Gayrimenkul hukuku, gayrimenkullerin kiralanması ve kiracıların haklarına ilişkin yasal düzenlemeleri içerir.

3. İpotek: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların ipotek edilmesi ve bu ipoteklerin yasal düzenlemelerini belirler.

4. Satış sözleşmeleri: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların satışına ilişkin yasal düzenlemeleri içerir ve bu sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanmasına yardımcı olur.

5. İmar ve imar planları: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların imar durumuna ilişkin yasal düzenlemeleri içerir ve imar planlarının hazırlanması ve uygulanmasına yardımcı olur.

6. Tapu işlemleri: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların tapu işlemleri ve tapu kayıtlarına ilişkin yasal düzenlemeleri içerir.

7. Vergilendirme: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların vergilendirilmesine ilişkin yasal düzenlemeleri içerir ve bu konuda danışmanlık hizmeti verir.