İcra Hukukunda Ödeme Emrine İtiraz

Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emri üzerine; – Borcun doğmadığı, – Sona erdiği, – Zamanaşımına uğradığı, – Vadesinin gelmediği, – Şarta bağlı olduğu, -Senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı, – Borcun ödeme metninde belirtildiği kadar olmadığı gibi sebepler ile itiraz etmek …