BOŞANMA DAVALARI

Günümüzde  taraflar pek çok nedenle, evliliklerini sonlanlandırmak istemektedirler. En yaygın sebeplerden birisi ise taraflar arasında yaşanan geçimsizliktir. Boşanma nedenleri Türk Medeni Kanunun’un  161. Ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ: Zina, Hayata Karşı Kast,Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme Veya  Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk, Akıl Hastalığı. GENEL BOŞANMA NEDENLERİ: Evlilik Birliğinin Sarsılması, Eşlerin Daha fazla okuyunBOŞANMA DAVALARI[…]

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

Boşanmanın bir takım mali sonuçları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de mal rejiminin tasfiyesidir. Taraflar evlilik birliği içerisinde edindikleri malları boşanma ile birlikte geri isteyebilir. Yeni Türk Medeni Kanunu ile birlikte aile hukukunda edinilmiş  mallara katılma rejimi esas alınmıştır. Buna göre 2002 öncesi yapılan evliliklerde mal ayrılığı rejimi kabul edilmişken 2002 sonrası evliliklerde  edinilmiş mallara katılma rejimi Daha fazla okuyunEDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ[…]